Kvalitet och Säkerhet

Kvalitet

Bodo Möller Chemies företagspolicy innefattar principerna rörande; kvalitet, miljö, säkerhet, hälsa och etik. Vårt integrerade kvalitetssäkringssystem säkerställer att hänsyn tas till samtliga av dessa områden.
Huvudkontoret för Bodo Möller Chemie i Tyskland är certifierat i följande:

  • DIN EN ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001
  • EN 9120

De årliga revisionerna har alltid godkänts. Vårt integrerade kvalitetssäkringssystem hjälper oss fortsatt att implementera Responsible Cara programmets definierade syften. Vi följer principerna som fastställs av huvudkontoret i Offenbach.