Kvalitet och Säkerhet

Säkerhet

Följande punkter är avgörande för vårt säkerhetsarbete.
- Det är vår plikt att hålla potentiell skada till ett minimum.
- Säkerhet i arbetet: Våra medarbetare utbildas kontinuerligt i säkerhet och miljö för att öka medvetenheten i dessa områden.
- En öppen dialog med anställda och myndigheter medverkar till att säkerställa kvalitet i både företaget och i processen.
- Våra lokaler kontrolleras kontinuerligt av oberoende säkerhetsexperter. Med vårt arbete rörande Hållbar Utveckling uppfyller vi våra miljömål och samtidigt garanteras högsta nivå av säkerhet rörande lager och emballering.
- Vi uppdaterar alltid vår säkerhetsutrustningen till den senaste och modernaste vilket också gäller vår organisation vid nödsituationer.


Säkerhetsdatablad
Våra kunder får automatiskt nya säkerhetsdatablad, för de produkter de köper av oss, i samband med att informationen uppdateras. Skulle behov uppstå för säkerhetsdatablad för andra produkter ber vi er kontakta oss så skickar vi den senaste versionen till er.


Huvudkontoret för Bodo Möller Chemie i Offenbach blev framgångsrikt utvärderat enligt SQAS/ESAD I och II. SQAS/ESAD är inte en certifiering utan ett frivilligt system för utvärderande av ett företags processer. Det bygger på Responsible Care Programmet och överträffar både lagliga krav samt standarder som ISO 9001 och ISO 14001.


Huvudkontoret för Bodo Möller Chemie i Offenbach uppfyller också kraven i REACH. REACH (Registration, Registration, Evaluation, Authorisation and registration of Chemicals) är en Europeisk organisation som reglerar hur tillverkare skall identifiera de risker en kemikalier utgör för människors hälsa och för miljön. Sedan Bodo Möller Chemie anslöt VCH (Association of Chemical Trade and Distribution in Germany) har vi aktivt deltagit i Responsible Care Programmet. Implementeringen av detta system är vårt bidrag till Hållbar Utveckling.


Vi följer de principer och riktlinjer som fastställs av huvudkontoret för Bodo Möller Chemie i Offenbach.