Historia

1974

Detta utgör starten för Bodo Möller Chemie i Offenbach am Main. Sedan dess har vi växt i många avseende; från ompacknings service till kundkonsultationer, från försäljningsservice på lokal nivå till ett sälj- och serviceföretag på global nivå.


1971

Bodo Möller bildade Transbest GmbH & Co. KG internationellt, speditionsbolag i Offenbach am Main.


1974

Bodo Möller Chemie bildas av Bodo Möller. Verksamheten omfattade ompackning av Ciba Geigy AG tillsatsmedel för små- och medelstora kunder.


1992

Bodo Möller Chemie köper affärsverksamhet från AGS-Chemie, Obertshausen med produkter ur Ciba Performance Polymers, idag Huntsman Advanced Materials.


2001

Bodo Möller Chemie sluter kontrakt med Dow Automotive avseende distribution av limprodukter till en rad Europeiska länder vilket ger ett sammantaget starkt sortiment av lim och tätningsmedel.


2002

Bodo Möller Chemie och Transbest Offenbach certifieras enligt DIN ISO 9001:2000.


2004

Dotterbolag bildas i Österike och Frankrike.


2005

Dotterbolag bildas i Polen.


2006

Flytt till nytt kontor på Senefelderstraße 176 i Offenbach am Main.


2007

Bodo Möller Chemie blir medlem i Tyska Chemical Trade Association, blir aktivt delaktiga i Responsible Care Programme och uppfyller kraven och certifieras enligt ESAD. Samma år erhålles certifiering enligt DIN EN ISO 14001:2007.


2008

Dotterbolag bildas I Danmark, Finland, Sverige, Benelux och Schweiz.


2010

Bodo Möller Chemie certifieras enligt OHSAS 18001 och ESAD certifieringen uppdateras.


2011

Bildandet av ytterligare dotterbolag i Sydafrika och Slovakien.


2012

Poland samt Frankrike är certifierade enligt ISO 9001:9008.


2013

Bodo Möller Chemie vinner på Mittelstands initiativ industri och innovationspriset för Online Marketing.


2014

Öppnande av test- och laboratorieutrymmen i Science and Technology Park i Poznań Polen.

Bodo Möller Chemie har certifierats enligt EN 9120:2010 (ompackning och distribution för flygindustrin).

Etablering av systerbolag i Tjeckien och Ryssland.


2015

Etablering av systerbolag i Ungern och i Förenade Arabemiraten, Egypten och Kina.

Startade med produktformulering och produktion i produktionsanläggning i Egypten.


2016

Öppnade filialer i Kroatien och Indien.


2017

Öppnade filialer i Marocko, Israel, USA och Mexiko.

Bodo Möller Chemie vinner igen Innovation Award från initiativet Mittelstand för begreppet lokalt specifika webbplatser.