Organisation

Bodo Möller Chemie Gruppen ser sig själv som en central komponent mellan kemikalieproducenterna och tillverkands processindustri. Av den anledningen är korta distanser av största vikt för oss. Med dotterbolaget Transbest logistik i Offenbach och andra pålitliga logistik partners, når din order dig snabbt. Med vår regionala service, våra lokala dotterbolag och lager, är vi alltid snabbt på plats hos er.

På det operativa planet är följande fakta grundläggande for Bodo Möller Chemie: en optimal och pålitlig logistik, hög lagerkapacitet och att uppfylla alla krav som ställs på modern kemi och gällande säkerhetskrav.
Vår state-of-the-art påfyllnads och plockutrustning gör det möjligt att bemöta individuella behov. Oavsett om det är en container eller en mindre kvantitet, din order kommer alltid att behandlas på det snabbaste sättet.