Partners

Bodo Möller Chemie Group utökar konstant sitt nätverk av partners. Flera har vi arbetat med i många år medan i andra fall har samarbetet startat bara för några månader sedan.
Dessa sammarbeten har en sak gemensamt; den starka kopplingen till våra kunders behov och krav samt att skapa ett mervärde och förtjänst åt våra partners.