Fortbildningsseminarier

Sedan 2008 har Bodo Möller Chemie anordnat sina välkända seminarier för branschövergripande användning av limmer och elektriska gjuttekniker med sin partner Huntsman Advanced Materials. Seminarierna riktar sig till yrkesfolk och användare som vill lära sig mer om limmer som innovativa tekniker, eller fördjupa sina kunskaper i ämnet. Här förmedlar vi våra kunskaper till deltagarna i form av tekniska föredrag, produktpresentationer, workshoppar och praktiska exempel.
Seminare 1
Seminar 2
Seminar 3
 

Intryck från elseminariet

Vill du delta på nästa seminarium? Anmäl dig nu eller fråga din filial vilka evenemang som anordnas i din närhet.


Logo Huntsmann
Logo Araldite