Kvalitetsstyrning enligt EN 9120 för luftfartsindustrin

Inom luftfartsindustrin ställs högsta krav på produkters säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet. Företagen ansvarar själva för de produkter de tillverkar gentemot luftfartsmyndigheter, därför är det ytterst viktigt att kvaliteten hos leverantörer inom luftfarts- och rymdindustrin säkerställs i alla led av leveranskedjan. Certifieringen enligt EN 9120 av centrallagret i Offenbach intygar att Bodo Möller Chemie som distributör av specialkemikalier uppfyller gällande internationella krav från luft- och rymdfartsindustrin. Det gör oss till en kompetent partner för distribution och omfyllning av kemikalier.

I EN 9120 specificeras kraven för kvalitetssäkring för återförsäljning, lagerhållning och distribution av delar som används inom luftfarten. Detta omfattar hela luft- och rymdfartssektorn. Som alla standarder i EN 9100-serien grundar sig EN 9120 på ISO 9001. En certifiering enligt EN 9120 inbegriper därför även en certifiering enligt ISO 9001. I standarden EN 9100 föreskrivs följande huvudkrav:

  • Fullständigt spårbart registreringsförfarande av en produkts hela leveranskedja.
  • Definition av gränssnitten till kunder och luftfartsmyndigheter i förfarandena.
  • Fastställande, genomförande och dokumentation av verifierings- och valideringsåtgärder.
  • Fastställande, genomförande och dokumentation av utfallsprov.


Standardserien EN/AS 9100 ff. har tagits fram i samarbete med European Association of Aerospace Industries och USA-baserade Society of Automotive Engineers år 1999. Den motsvarar de amerikanska standarderna SAE AS 9100/9110/9120, samt den japanska standarden JISQ 9100. Företag som certifierats enligt EN/AS 9100 ff. uppfyller därmed gällande internationella krav inom luftfarts- och rymdindustrin.

Certificate EN 9120