Omfyllning och ompaketering

Bodo Möller Chemie kan på kundens begäran föra över önskad produkt från stora till mindre behållare, och på så sätt anpassa produktförpackningen till kundens behov. Vår mångåriga erfarenhet och expertis på området för omfyllning av specialkemikalier säkerställer högsta kvalitet och säkerhet.

Omfyllning för luftfartsindustrin
Vårt centrallager i Offenbach är certifierat enligt EN 9120, vilket innebär att Bodo Möller Chemie uppfyller gällande internationella krav från luft- och rymdfartsindustrin. Det gör oss till en kompetent partner för distribution och omfyllning av kemikalier.

Kvalitetsstyrning enligt EN 9120 för luftfartsindustrin