Teknisk rådgivning

Bodo Möller Chemie har en regional teknisk tjänst och lokala lagringsmöjligheter på olika platser, så att vi snabbt kan vara på plats hos våra kunder. Vår kvalificerade tekniska personal har djupa kunskaper i fråga om processer och tillämpningar och står vid din sida hela vägen från planeringsfasen till serietillverkningen. I vårt labb har vi dessutom möjlighet att hjälpa dig genom kundspecifika tester.
Teknisk radgivning