Omättade polyesterhartser

Våra polyesterhartser har ett mycket brett användningsområde och tillgodoser flera olika krav. Om en typ för allmänt bruk inte möter behoven har vår hartstillverkare mer än 1 000 olika Polimal-typer, varav omkring 300 används i den fortlöpande produktionen.

  • POLIMAL Omättade polyesterhartser