Akrylbaserade bindemedel

Vi erbjuder ett stort utbud av högkvalitativa bindemedel för olika användningsområden. Akrylater och styrenakrylater med inbyggd tvärbindning kan fås för en mängd olika trä- och metallbeläggningar, bland annat kemikaliebeständiga träbeläggningar och särskilda parkettlacker. Våra specialsystem har högre överensstämmelse med utsläppsregler och metoder utan lösningsmedel. Fråga oss om den perfekta lösningen.

Orgal      Helt akrylbaserade bindemedel
Orgal      Vinlylakrylisk kopolymer