Färg, lack och tryckfärg

Aluminiumföreningar

BELÄGGNINGAR OCH FÄRGER
Grundläggande aluminiumföreningar för industriell tillverkning
Natriumaluminat (fast och flytande), aluminiumsulfat (fast och flytande) för beläggning av titandioxid, tillverkning av pigment.

Unika amorfa aluminiumhydroxider för skrivarbläck och lack-olje-färger

 • För viskositetskontroll av skrivarbläck
 • För tillverkning av färgsättningsmaterial med hög täckförmåga
 • Ökning av slitagemotståndet hos färger


 • Aluminiumhydroxid NF

Aluminiumhydroxid NF används till kontroll av viskositeten hos skrivarbläck, färger och för formulering av färg med hög täckförmåga och för ökat slitagemotstånd hos färger och beläggningar

 • Gecedral® TM
 • Gecedral TM används till kontroll av viskositeten hos skrivarbläck, färger och för formulering av färg med hög täckförmåga och för ökat slitagemotstånd hos färger och beläggningar.
 • Högeffektiv filler i färger och lackerTUNNELBYGGEN
Alkalifria bindningsacceleratorer för tunnelbyggen

 • Alla betongtillämpningar som kräver hög korttidshållfasthet utan att påverka betongens slutliga hållfasthet
 • Våt- och torrsprayningsmetoder
 • Olika Gecedral® F-typer passande till all slags cement
 • Optimal bindning, hög korttidshållfasthet och låg studselasticitet
 • Gecedral® F-typerna är alkalifria och icke-basiska lösningar med hudvänligt pH
 • Gecedral® F-typerna är verkliga lösningar med ett mycket högt innehåll av aktiva substanser


Alkaliska bindningsacceleratorer

 • Alla betongtillämpningar som kräver hög korttidshållfasthet
 • Våt- och torrsprayningsmetoder
 • God konsistens hos betongen under sprayningCEMENT

 • Aluminiumföreningar för bindningsacceleration och som tixotropmedel
 • Pulverformig bindningsaccelerator för olika tillämpningar i cementbundet bruk, puts och betong
 • Våra Gecedral® typer är alkalifria och icke-basiska
 • Vid avsedd användning bekräftar "Hygiene Institute of the Ruhr Region", Gelsenkirchen, säkerheten hos produkten avseende arbetsmedicinsk och vattenrelaterad hygien
 • Natriumaluminatpulver för bindningsacceleration finns i olika graderKERAMIK

 • Aluminiumföreningar (aluminiumsulfat, natriumaluminat) för tillverkning av eldfasta material
 • Som bindningsacceleratorer för aluminiumcement
 • För ökad råhållfasthet
 • För ökad viskositet och förhindrande av sedimentering i keramikslam och emaljer
BYGG- OCH INDUSTRIPRODUKTER

Aluminiumsulfat 17/18%

 • Aluminiumförening för tillverkning av katalysatorer och andra aluminiumföreningar
 • Formuleringshjälpmedel för tillverkning av färger, titandioxidpigment, eldfasta produkter, emaljer och cementbundna massor i byggbranschen


Aluminiumsulfat kalcinerat
Delvis och helt kalcinerade typer som fuktupptagare och som bindnings- och härdningsaccelerator för cementbundna system.

Natriumaluminat 53/55%

 • Produkt för tillverkning av katalysatorer och aluminiumföreningar
 • Formuleringshjälpmedel för tillverkning av färger, titandioxidpigment, eldfasta produkter, emaljer och cementbundna massor
 • Bindnings- och härdningsaccelerator för cementbundna system


Natriumaluminat fast

 • Mineralisk, alkalisk tillsats för bindningsacceleration hos cementbundet bruk och betong
 • Komponent för blandningar av bindningsacceleratorer i torr- och våtinjektionsförlopp
 • Bindningsaccelerator för: cementbundna system och specialbruk, spraybetong i torr- och våtinjektionsförlopp, betong inom oljeborrning


Gecedral® F
Flytande bindningsaccelerator, alkalifri, för betong till tunnelbyggen och gruvor

Gecedral® L
Alkalifri bindningsaccelerator för cementbundet bruk, betong, gjutbetong och lättbetong

Gecedral ® N

 • Formuleringshjälpmedel för tillverkning av slipmedel, förtjockningsmedel i puts och bruk
 • Högaktiv, amorf aluminiumhydroxid för användning som tillsats i cement och putsbundna formuleringar
 • Teknisk filler på basis av amorft aluminiumhydroxidpulver:
 • Formuleringshjälpmedel för tillverkning av bromsbelägg och slipmedel
 • Förstärkningsfiller för syntetiskt och naturligt gummi och fenolformaldehydhartser
 • Strukturfiller för syntetiska hartsblandningar


Gecedral® TM

 • Tixotropmedel för cement- och gipsbundna putser och bruk
 • Viskositetsreglerande tillsats för torrbruk på cement- och kalkcementbasis
 • Förbättrar tixotropegenskaperna hos cementhaltigt bruk på cement- eller kalkcementbasis utan att fördröja bindningen


GECEDRAL® P 200
Högeffektiv, alkalifri pulveraccelerator för cementbundet puts, bruk, lim och betong

GECEDRAL® P 220
Högeffektiv, alkalifri pulveraccelerator för cementbundet puts, bruk, lim och betong

Gecedral ® P 500
Alkalifritt bindningsacceleratorpulver för torrbetong, cementbundet bruk, betong, gjutbetong och lättbetong

GECEDRAL® AS / Gecedral® AS 23

 • Aktiv, lättlöslig, högkoncentrerad aluminiumkälla för tillämpning i cementbundna system
 • Alkalifri bindningsaccelerator för cementbundet bruk och betong


Gecedral® BZ 111

 • Alkalifri och miljöneutral bindningsaccelerator för cementbundet bruk, betong, gjutbetong och lättbetong
 • Bindningsaccelerator enligt DIN EN 934-2