Torkmedel, Sickativ, Anti skinnmedel

Dekorativa- och industrifärger baserade på alkydharts behöver torkmedel för att torka. Torkmedlen är baserade på olika typer av metalltvålar. Primära torkmedel är ofta Cobolt- eller Manganbaserade. Som sekundära torkmedel, för att förbättra genomtorken, används ofta Zirkonium-, Litium- eller Strontiumbaserade torkmedel. Som hjälptorkmedel, för att optimera torkprocessen, används ofta Calcium- eller Bariumbaserade torkmedel. Produkterna är tillgängliga som individuella komponenter eller som färdiga blandningar.

För att motverka en för tidig reaktion som resulterar i skinnbildning under lagring kan MEKO, methylethylketoxime, tillsättas som anti skinnmedel.

  • Duroct®, DriCAT® Torkmedel och Torkmedelsblandningar
  • DriCAT® 2700F och 2705 FW Koboltfria torkmedel, Nya Generationen
  • MEKO #2 Anti Skinnmedel