Modifierad och omodifierad epoxi

Dessa bindemedel används ofta till ytbeläggningar för att ge skydd mot korrosion och kemikalier. Exempel på applikationer är golvbeläggningar, byggindustriapplikationer, marinapplikationer.

  • ARALDITE®