Reaktiva lösningsmedel

Rekativa lösningsmedel är lågviskösa etrar av kortkedjiga alifatiska alkoholer eller alkyfenoler. Dom används i lösningsmedelsfria färger eller som additiv med andra polymerer som PVC, akrylat och PUR för att förbättra vidhäftning och för att ge stabilitet mot nedbrytningsreaktioner.

  • ARALDITE®