Färg, lack och tryckfärg

Effektpigment: Pärlemorpigment

Sumica™ utgör vårt breda sortiment av högkvalitativa pärlemorpigment. Pigmenten består av kristallint mica som beläggs med olika typer av metalloxider för att ge produkterna dess varierande och unika effekt. Sumica™har ett brett användningsområde både för inomhus och utomhus applikationer till färg, plast, textil och tryckfärg etc. Den naturliga mica basen gör pigmenten utomordentligt beständiga i utomhus applikationer.
Sumica™pärlemorpigment är:

  • Pulverform
  • Lätta att dispergera
  • Lämpliga i vattenburna och lösningsmedelsburna system
  • Inerta
  • Icke brandfarliga, ej självantändliga
  • Inte giftiga
  • Högtemperaturresistenta
  • Mycket hög ljus och vattenäkthet