Färg, lack och tryckfärg

Kalciumstearat

Kalciumstearat är olösliga i de flesta organiska lösningsmedel, endast begränsad löslighet under uppvärmning i; aromatiska föreningar, vegetabiliska- eller mineraloljor och vaxer. Kalciumstearat används i huvudsak som smörjmedel, släppmedel eller som acid scavenger av plastindustrin. Inom farma och kosmetik används kalciumstearat som anti-caking tillsats för pulver och granulat samt som tabletteringsmedel. Byggindustrin använder den som hydrofoberingsmedel, för att motverka fuktinträngning, i byggmaterial och konstruktioner.

  • Ceasit Kalciumstearat