Färg, lack och tryckfärg

Zinkstearat

Färgindustrin använder zinkstearat till pigmentsuspensioner, mattering och för färgers och lackers slipegenskaper. I byggindustrin andvänds den t.ex. till hydrofobering av puts.

  • Zincum Zinkstearat