Färg, lack och tryckfärg

Tillsatsmedel

  • Dispergeringsmedel
  • Stabilisatorer till silikatbaserad färg och puts
  • Skumdämpare
  • Korrosionsinhibitorer
  • Flamskyddsmedel
  • Tillsatsmedel för vidhäftningsförbättring