Färg, lack och tryckfärg

Dispergeringsmedel

CALGON® och LOPON®är polyakryl- eller polyfosfatbaserade produkter för användning till dispergering och stabilisering av vattenburna system som emulsionsfärg och varnish, silikat emulsioner, färg och puts, silikonbaserade bindemedelssystem. etc. De levereras som flytande form eller som pulver. Vi hjälper till med rekommendationer till era standardsystem eller produktkombinationer till kritiska högkoncentreade system.

  • CALGON® Dispergeringsmedel
  • LOPON® Dispergeringsmedel