Stabilisatorer till silikatbaserad färg och puts

Fördelar:
• Stabilisering av viskositet
• Lång lagringstabilitet
• Förbättrad applikation av färg och puts
• VOC reducerade system


  • LOPON® ST Stabiliseringsmedel för Silikatsystem
  • LOPON® P Stabiliseringsmedel för Silikatsystem