Greenline

Koboltfria torkmedel

DriCAT® 2700-serien är en ny generation Manganbaserade torkmedel framtagna som alternativ till användningen av Koboltbaserade torkmedel i alkydsystem. DriCAT® är mycket aktiv vid små koncentrationer och ger mycket bra tork- och lagringsegenskaper i alkyd-, WB alkyd- och Alkyd-hybridsystem. DriCAT® ger en jämförbar tork och hårdhet som Koboltbaserade torkmedel men med en minimal effekt på gulning över tid.

  • DriCAT® 2700F och 2705 FW Koboltfria torkmedel, Nya Generationen