Gummi

Flamskyddsmedel

Dra nytta av våra halogenfria flamskyddsmedel.
- Effektivt brandskydd genom att bilda svällande system
- Lägre toxicitet på brandgaserna
- Minskad mängd korrosiva brandgaser vilket reducerar skador på konstruktioner
- Bra kombinerbarhet med dispersioner och polymerer

- VOC-fri

  • PHOS-CHEK®