Akrylbaserade bindemedel för produktion av konstruktionslimmer

Alla akrylater och styrenakrylater har utvecklats för tätningsmedel, diktningsmedel och olika konstruktionslimmer.

Orgal      Helt akrylbaserade bindemedel
Orgal      Vinlylakrylisk kopolymer