Lim, Tätningsmedel

Epoxilim

EP 1-komponentssystem är värmehärdande och används primärt när hög hållfasthet eller hög krockstyrka behövs i kombination med enkel användning. I 1-komponentssystemet är harts och härdare väl blandade men fortfarande separerade i två olika faser. Härdaren är olöslig i rumstemperatur och blir löslig först vid värmetillförsel och då startar härdningsprocessen. Fördelen med detta system är enkel hantering vid applicering i kombination med det faktum att man inte behöver utföra någon blandning eller dosering.
Våra 1-K epoxihartser har en utmärkt beständighet över lång tid kopplat med hög motståndskraft mot förändrad temperatur.

  • 1-komponent
  • 2-komponent