Lim, Tätningsmedel

Smältlimmer

Smältlimmer är termoplastiska limmer för sammanfogning eller ingjutning av en mängd olika material. Smältlimmer appliceras varmt på ytan och vidhäftning uppstår under kylning. Utmärkande egenskaper för smältlimmer är: låg viskositet och enkel bearbetning, utmärkt flexibilitet vid låg temperatur, krypmotstånd vid låg temperatur och ett brett mjukningsintervall. Smältlimmerna vi erbjuder är inte härdande och har en sättid på bara några sekunder.
Vi erbjuder följande grupper av smältlimmer:

  • EVA-baserade
  • Metallocenekatalyserade polyolefiner