Mobility

Mobility-Fordon och transport

För produktion och tillverkning inom fordons- och transportindustrin har bekvämlighet, säkerhet, kvalitet och pålitlighet alltid varit viktiga kriterier. Nya faktorer så som låg förbrukning och låga utsläpp har lagts till och spelar en allt viktigare roll för att säkra konkurrensfördelar på den snabbt växande fordonsmarknaden.
Hos oss finner du högkvalitativa produkter som med kostnadseffektiva och innovativa lösningar möter dina behov vad gäller interiör, kaross och drivlina: Polyuretaner, elastomerer, beläggningar, vätskor, bindemedel samt produkter för akustikhantering. Vidare stödjer våra tekniker dina processer med vår kunskap från produktion och leveranskedja till forskning och utveckling.
Våra produkter är lämpliga för följande tillämpningar:

  • Tätning
  • (Strukturell) bindning
  • Minskning av komponenternas komplexitet genóm delvis integrering
  • Ökad stabilitet med mindre vikt
  • Användande av lättviktsmaterial
  • Strukturella skummaterial för håligheter och för att förbättra den akustiska prestandan och resultat vid krockar