Mobility

Bussar, lastbilar och andra kommersiella fordon

Oavsett huruvida fordonen färdas inom en stad eller över flera kontinenter behöver de högkvalitatita material för en lång livslängd. Som en partner för den kommersiella fordons- och transportindustrin hjälper vi dig i varje aspekt av ditt projekt, från koncept till lansering. Våra lösningar och rekommendationer baseras på den optimerade kombinationen av material, bearbetnings- och systemkostnader samt hökvalitativa produkter.

 
truck applications
bus application