Marina anläggningsarbeten och skeppsbygge

Större krav på effektivitet och tidsbesparingar i samband med produktion och montering samt stränga krav på säkerhet och tillförlitlighet – det här är frågor som kräver robusta och kostnadseffektiva produkter inom skeppsbygge, energisnåla lösningar och tjänster för fartyg av alla storlekar. Som leverantör av ett brett utbud av högkvalitativa systemlösningar, utnyttjar vi vår expertis och våra djupa kunskaper av industrin för att erbjuda heltäckande lösningar under ett samma tak, bland annat beläggningar, korrosionsskydd, lim och kompositer.

Marina anläggningsarbeten och skeppsbygge