Omättade polyesterhartser

Polyesterharts är det vanligaste materialet inom sjöfartsindustrin. Våra polyesterhartser är av högsta kvalitet och certifierande av Lloyds för användning inom sjöfartsindustrin.
De har ett mycket brett användningsområde och tillgodoser flera olika krav.

  • POLIMAL Omättade polyesterhartser