Luft - och rymdfart

Inom luft- och rymdfarten ställs högsta krav på tekniska produkter, material och leverantörer på området för mobilitet. I ingen annan bransch har viktminimering en så avgörande betydelse. I detta sammanhang spelar kolfiberarmerade kompositdelar en viktig roll.

När kolfiberkompositer limmas samman med andra lättviktsmaterial som aluminium eller titan är det viktigt att man säkerställer vidhäftningen på olika material och tar hänsyn till specifika materialegenskaper (t.ex. olikartad termisk uttöjning).

De här egenskaperna kombineras med de höga brandskyddskrav som gäller inom luftfarten. Material i kabinen till exempel måste uppfylla stränga krav gällande brännbarhet, rökgasdensitet och brandgastoxicitet (FST-krav enligt FAR 25.853 resp. ABD 0031).

Bodo Möller Chemie erbjuder kolfiberarmerade material, hartssystem, massor för kärn-/kantfyllning samt limmer som godkänts för användning inom luftfarten. Materialen uppfyller delvis ovan nämnda FST-krav.

Som leverantör till flygindustrin har vi upprättat höga kvalitetsstandarder och är certifierade enligt DIN ISO EN 9001, DIN EN ISO 14001 och EN 9120 för luftfarten.