Hartssystem

Inom luftfarten används mycket högkvalitativa hartssystem som genomgår stränga kvalitetsprover redan hos tillverkaren. I regel är dessa hartssystem optimerade i fråga om brandegenskaper och har godkänts hos tillverkarna av originalutrustning (Airbus/Boeing) för särskilda användningsområden.

Självsläckande hartssystem
Egenskaper

 • Hartssystem för tillverkning och reparation av kompositdelar
 • Lämpar sig för handlaminering, fiberlindning och RTM
 • Självsläckande
 • Har godkänts av Airbus-/Boeing
 • Z.T. CARC-godkänt (Commercial Aircraft Composite Repais Committee)

Produkter

 • Epocast 50-A1/9816
 • Epocast 52-A/B
 • Epocast 54-A/B


Hartssystem för segelflygplan/motorsegelflygplan
Egenskaper

 • Låg viskositet för handlaminering, RTM eller lindningsteknik
 • Härdning i rumstemperatur
 • Goda mekaniska egenskaper redan vid 50 graders temperering
 • Har godkänts av LBA (tyska luftfartsmyndigheten) för GFK/CFK-kompositer

Produkt

 • Araldite LY 5052/HY5052