Kärn- och kantfyllmassor

Kärn- och kantfyllmassor används på sandwichelement för lokal förstärkning av bikakekärnor, t.ex. vid installation av högbelastade insatser eller påbyggnadsdelar. Ytterligare ett användningsområde är förstärkning av kanter på komponenter. Efter härdning kan dessa fräsas till exponerad kant.

Produkterna erbjuds med en densitet på mellan 0,5 g/cm³ och 1,8 g/cm³. Beroende på användningsområde ligger fokus på lätt vikt eller hög tryckhållfasthet.

Egenskaper

  • Lokal förstärkning av bikakekärnor
  • Låg densitet för låg vikt
  • Hög densitet för hög tryckhållfasthet
  • Delvis självsläckande eller med FST-brandegenskaper

Produkter

  • Epocast 1645 FR
  • Epocast 1610
  • Epocast 1622 FST