Limmer/FST-limmer

Lim som används för flygplan måste uppfylla olika krav beroende på användningsområde. Vanligast är 2K-epoxylimmer men även 1K-epoxylimmer och produkter baserade på polyuretan kan användas i enstaka fall.

1K-epoxylim
Egenskaper

 • Värmehärdande
 • Expanderande
 • Utfyllning av större limspalter (gap filling/shimming)
 • Mekanisk förening av bikakefogar (core splicing)

Produkt

 • Araldite 204

2K-epoxylim
Egenskaper

 • Strukturlimning
 • Köld- och värmehärdande
 • Temperaturfast
 • Kemikaliebeständigt

Produkter

 • Araldite 420 A/B
 • Araldite AW 134 / HY991
 • Araldite 2011
 • Araldite 2013
 • Araldite 2015

2K-epoxilim med FST-egenskaper
Egenskaper

 • Strukturlimning
 • Köld- och värmehärdande
 • Temperaturfast
 • Lämpar sig för limning i flygplanskabiner
 • FST-egenskaper

Produkter

 • Epibond 8000 FR
 • Araldite 1570 FST

2K-polzuretan-epoxylim
Egenskaper

 • Limning av högtemperaturtermoplaster och metaller
 • Självsläckande

Produkter

 • Uralane 5774 A/C
 • Uralane 5772 A/C