Silikonmaterial

Inom luftfarten används silikonmaterial främst för limning och tätning. Silikoner har hög mekanisk elasticitet, hög temperaturbeständighet och goda brandegenskaper.

Silikonbaserade lim och tätningsmedel
Egenskaper

  • Bearbetning ur patron eller i större behållare
  • Hög temperaturbeständighet
  • Goda brandegenskaper
  • Godkännande från Airbus och leverantörer inom luftfarten

Luftfartsprodukter

  • CAF 4
  • CAF 33
  • Primer PM 820