Mobility

Spårfordon

På spårfordonsmarknaden växer kraven på reparationer så väl som på de operativa och miljömässiga områdena. Liknande spelar spårfordonens utseende en allt större roll. Vi stödjer våra klienter i implementeringen av designkrav, användningen av lättviktsmaterial samt uppförandet av säkerhetsstandarder som högrelevanta i tillverkningen av spårfordon. Hos oss finner du produkter som bland annat förenklar tillämpningsprocessen, förbättrar stabiliteten hos limsträngarna och dess hållbarhet samt ger korta bytestider och enkel avlägsnande och installation av fönster.

rail applications