Mobility

Inglasningssystem för spårfordon

Våra produkter säkerställer överensstämmelse med globala säkerhetsstandarder för kollisions- och takstyrka i tillverkningen av spårfordon. Våra inglasningssystem bestående av rengöring, primer och lim täcker ett brett spektrum av de mekaniska egenskaper som krävs på spårfordonstillverkningsmarknaden och passar för all kall och varm bearbetning.


Snabb överblick över fördelar:

 • Omedelbart motstånd
 • Hög G-modul
 • Låg- och icke-ledande beredningar
 • En- och tvåkomponentssystem
 • Innehåller primer
 • UV-resistent, estetiskt tilltalande utseende
 • Ljuddämpande effekt, lång livslängd och hållbarhet
 • Förbättrar den strukturella integriteten

Tillämpning

 • Våra glasbindningssystem kan bearbeta av robot eller för hand, kombinerat med flertalet pumpsystem. För byte av glas vid inglasningen finns egna behållarstorlekar tillgängliga.

 

 

Produkter

 

BETASEAL™, reaktivt lim av polyuretan, 1K och 2K
Fördelar:

 • Ser till att överensstämma med en mängd globala regleringar för frontalkrock, vältning och takdeformering
 • Förbättrat deformeringsbeteende under krock
 • Ökar den strukturella styrkan
 • Minskar kontaktkorrosion

Tillämpningar:

 • Vindruta, bakrutor, sidorutor, bakljus på spårfordon

 

BETAMATE™, reaktivt lim av polyuretan, 1K och 2K
Fördelar:

 • Ser till att överensstämma med en mängd globala regleringar för frontalkrock, vältning och takdeformering
 • Förbättrad krocksäkerhet
 • Förbättrad strukturell integritet
 • Mindre kontaktkorrosion

Tillämpningar:

 • Direkt bindning för transport- och spårfordonsindustrin så som vindrutor, bak- och sidoljus

BETAMATE™ 2700, baserad på polyuretan-prepolymer
Fördelar:

 • Multifunktionssystem, kann också användas för tätning
 • Bearbetningstid cirka 5-25 min vid 23° C
 • Väldigt god stabilitet, avmattas inte
 • Klibbfri efter cirka 10-50 min vid 23° C
 • Möjligt att använda väldigt snart efter bindning (6 h efter bindning kann fordonet användas igen)
 • Väldigt god tryckkvalitet, oavsett fuktighet
 • Uppfyller brand- och rökföreskrifter
 • Kontrollerad härdningsprocess genom kemisk reaktion
 • Blandningsförhållande 1:1