Mobility

Skumningssystem för hålrum (akustik och struktur)

Dessa spraybara system här främst baserade på polyuretan och injiceras in i hålrum i spårfordon för att åstadkomma en pålitlig avskärmning mot externa ljud (akustiska system). En väldigt god ökning av styvheten genom att förstärka strukturen resulterar i viktbesparingar och förbättringar av krockprestanda då den kan utformas och konstrueras med mindre väggtjocklekar och utan ytterligare förstärkande delar.


Snabb överblick över fördelar:

  • Akustisk tätning för att förebygga oljud orsakad av resonans i spår fordonshålrum
  • Förbättring av styvhet och deformationsbeteende under kollision

Tillämpning

  • Injiceras i spårfordonshålrum, inklusive pelare, fönsterbräden och takramen för att skydda tillförlitligt mot vindoljud och/eller för att agera som kollisionsskydd för ramstrukturen


 

Produkter

 

FROTHPAK™, sprayskum av polyuretan
Fördelar:

  • Portabelt kit med ett två-komponents polyuretansystem
  • Två tryckkärl som är anslutna via slangar med en dosering
  • Snabb och enkel produktion av PUR-skum för direkt applicering av hög kvalitet för olika tillämpningar

Tillämpningar:

  • Tak-, vägg- och golvkanter och ljuddämpning i spårfordon

BETAFOAM™ spraybart polyuretanbaserat förstärkningssystem, oljud-kontrollsystem, akustiskt skum

Tillämpning:

  • Injiceras i bilhålrum, inklusive stolpar, fönsterbräden och takramen för att skydda tillförlitligt mot vindoljud och/eller för att agera som kollisionsskydd för ramstrukturen