Performance Chemicals

Oxidationskatalysatorer

Oxidationskatalysatorer avlägsnar skadliga utsläpp, absorberar oönskade gaser och genererar syre i säkerhetsapplikationer. Dom används för att avlägsna föroreningar som väte, CO, CO2 och andra oönskade gaser i vätskor eller gaser, för att upprätthålla andningsbar luft i slutna utrymmen, för att bibehålla ren atmosfär i kryogeniska applikationer, för att kontrollera hälsoskadlig eller illaluktande utsläpp i industriprocesser, filtrera bort etylen som påskyndar mognad av frukt och blommor under transport etc.

  • Läkemedelsindustrin
  • Industri
  • Säkerhet
  • Dykning