Performance Chemicals

Industri

I industriapplikationer används ofta katalysatorer för att avlägsna skadliga utsläpp eller för rening av vätskor. Moleculite® används för konvertering av CO i högtryckssystem och filterrespiratorer, kontroll av ozon och etylenoxid , avlägsnande av vätgas i slutna utrymmen. Ionex® används som getter av vätgas i kryogeniska applikationer eller för avläsnande av jod och jodid i syraströmmar. Sofnolime® (varunamn för soda lime) används för att avlägsna koldioxid, vätesulfid, och andra sura föroreningar i kolväte-procesströmmar.