Performance Chemicals

Läkemedelsindustrin

Inom medicinapplikationer används Sofnolime® i anestesiapparater och tryckkammare för att avlägsna koldioxid. Ny Produkt: Sofnolime® SoLo är en version med mycket låg halt natriumhydroxid som är framtagen för att möta lokala krav på avfallshantering.