Performance Chemicals

Säkerhet

Vi erbjuder katalysatorer för att avlägsna skadliga gaser och bibehålla en andningsbar luft i säkerhetsutrymmen som kontrollrum, skyddsrum i processindustri, gruvor, ubåtar, civilt och militärt. Moleculite®, oxiderar små mängder farlig kolmonoxid i personlig skyddsutrustning eller som separata filterenheter. Sofnolime® används för att avlägsna koldioxid och finns som lösvikt eller i filterkassetter och separata elektriska filterenheter. Oxygen Generators Kemiskt syregeneratorer som producerar upp till 3341 liter andningsbar syre under 40-60 min. Det är en säkerhetskälla för syre i kritiska livsuppehållande och luftvitaliserande utrymmen. Användning i t.ex. skyddsrum och på U-båtar.