Performance Chemicals

Pappersindustrin

Vi levererar ett brett sortiment av produkter till de flesta av processområden i pappersindustrin; finpapper, tissue, korrugerat, tidning etc.

  • Size
  • Våtstyrkemedel
  • Aluminiuföreningar
  • Slime kontroll och finishing agents
  • Flockuleringsmedel
  • Skumdämpare, Avluftningsmedel
  • Blekmedel
  • Dispergeringsmedel
  • Flamskyddsmedel