Performance Chemicals

Blekmedel

Våra de-inking och blekkemikalier används i processen för att undvika sönderdelning av den oxidativa blekkemikalien under inflytande av tungmetaller eller katalas. Våra produkter är komplexbildare som är starkt selektiva mot tungmetalljoner som koppar, mangan, järn och kan därmed förhindra sönderdelningen.

  • LASTABIL® Väteperoxid
  • BEKAFLEX® Väteperoxid