Performance Chemicals

Flamskyddsmedel

Våra flamskyddsmedel är avsedda för papper, kartong och non-woven. Vi erbjuder produkter både i flytande- och kristalliserad-pulverform baserade på ammoniumsalter. Papper som skall behandlas måste få tillräcklig impregnering och applicering görs med någon av metoderna doppning, sprayning, eller coatning.

  • Pyrex® Flamskyddsmedel