Performance Chemicals

Size

Vi levererar anjoniska-, katjoniska- och neutrala sizing agents. Dom ökar ytstyrkan och stabiliteten på pappret och gör den delvis hydrofobisk vilket bl.a. förbättrar papprets tryckbarhet.

  • PERGLUTIN® Sizing Agents