Performance Chemicals

Slamkontroll och finishing agents

I pappersprocessen är stabila tillsatser viktigt för att hålla pappersmaskinen fri från avlagringar. Med produkter ur vårt sortiment för konservering och mot slam kan mikrobiologisk tillväxt kontrolleras.

  • DILURIT® Slamkontroll
  • BASIDIN® Slamkontroll