Performance Chemicals

Våtstyrkemedel

Våra våtstyrkemedel är katjoniska och pH neutrala och används i många olika papperstyper; tapet , laminering, förpackning, servetter, filter etc. Produkterna har låg halt AOX.

  • GILUTON® Våtstyrkemedel