Plast

Effektpigment: Pärlemorpigment

Sumica™ utgör vårt breda sortiment av högkvalitativa pärlemorpigment. Pigmenten består av kristallint mica som beläggs med olika typer av metalloxider för att ge produkterna dess varierande och unika effekt. Sumica™har ett brett användningsområde både för innomhus och utomhus applikationer till färg, plast, textil och tryckfärg etc. Den naturliga mica basen gör pigmenten utomordentligt beständiga i utomhus applikationer.
Sumica™pärlemorpigment är:
- Pulverform
- Lätta att dispergera
- Inerta
- Icke brandfarliga, ej självantändliga
- Inte giftiga
- Högtemperaturresistenta
- Mycket hög ljus och vattenäkthet