Smörjmedel

Smörjmedel

Vi erbjuder aluminium-, koppar- och guldbrons pastor och flingformade pigment till specialfett för att ge ett separerande lager i smörjapplikationer.

Download

The new brochure on the subject of lubricants is available now. Download it here.

(PDF, 170.42 kB)
  • Tillsatsmedel
  • Fosfater för smörjmedelstillämpningar
  • Korrosionsinhibitorer
  • Stearater